==HOTLINESHOW==  Hotline: 0916 172 338

Ảnh Tour Du Lịch 11-13/11/2019

6 Công Đoạn Làm Cốm Của Người La Chí Ở Hà Giang 6 Công Đoạn Làm Cốm Của Người La Chí Ở Hà Giang

Lại một đoàn khách nữa của VietSense kết thúc hành trình du lịch Hà Giang thành công và để lại nhiều ấn tượng khó phai trên chặng đường khám phá những điều tuyệt vời tại mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp tới nao lòng về cảnh sắc và con người xuyên suốt chuyến đi ngày 11-13/11/2019 với sự đồng hành của VietSense Travel nhé:

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 1

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 2

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 3

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 4

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 5

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 6

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 7

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 8

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 9

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 10

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 11

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 12

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 13

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 14

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 15

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 16

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 17

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 18

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 19

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 20

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11 - Ảnh 21

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11

Ảnh Tour Du Lịch Hà Giang 11-13/11
22 2 24 46 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==