==HOTLINESHOW==  Hotline: 0916 172 338

Hà Giang: Quy Hoạch Xây Dựng Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Ngày 28/11, UBND tỉnh Hà Giang đã có buổi họp để triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành một bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sinh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa.

 

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia Bộ Xây dựng đã thông qua nội dung quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 với các nội dung chính như Quy hoạch Công viên văn hóa địa chất (khu vực huyện Đồng Văn); Quy hoạch Công viên khoa học địa chất (khu vực Mèo Vạc); Quy hoạch các khu công viên sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học (khu vực huyện Yên Minh, Quản Bạ); Quy hoạch xây dựng bốn trung tâm du lịch gồm Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử Đồng Văn; Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu Mèo Vạc; Trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh Yên Minh…

 

Mục tiêu chủ yếu của quy hoạch xây dựng Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm đáp ứng yêu cầu đưa Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch Quốc gia, là đầu mối để thúc đẩy phát triển du lịch. Từ đó phát triển kinh tế nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và ổn định chính trị một cách bền vững cho toàn vùng Bắc Bộ. Quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn thành một bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sinh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa, đáp ứng yêu cầu liên kết các giá trị di sản địa chất, văn hóa, lịch sử và đa dạng sinh học trong Cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và giữ gìn các giá trị có ý nghĩa quốc gia và quốc tế.

 

Với các mục tiêu trên, việc lập quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là cần thiết. Đồ án được Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý, khoa học để thực hiện các chính sách, chương trình đầu tư phát triển trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nơi này Sèn Chỉn Ly cho rằng việc quy hoạch xây dựng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 là một nhiệm vụ rất quan trọng. Trong những ngày cuối năm 2013 và năm 2014, UBND tỉnh nơi đây sẽ cùng với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia Bộ Xây dựng tập trung mọi nguồn lực làm công tác quy hoạch nhằm tạo cơ hội đầu tư phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Nguồn: cinet.gov.vn

 

Xem thêm du lịch Hà Giangchương trình hấp dẫn

Xem thêm: Tour du lịch Hà Giang

Hà Giang: Quy Hoạch Xây Dựng Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Hà Giang: Quy Hoạch Xây Dựng Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn
43 4 47 90 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==