==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

du lịch Hà Giang - Từ ngày 10 – 12/9, tại tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015 với chủ đề: “Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển”. Thông qua ngày hội này sẽ là dịp để các tỉnh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm du lịch với nhau.

Hà Giang: tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015

chương trình - Từ ngày 10 – 12/9, tại tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015 với chủ đề: “Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển”. Thông qua ngày hội này sẽ là dịp để các tỉnh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm du lịch với nhau.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ VHTTDL cho biết: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc là một hoạt động văn hóa chính trị quy mô lớn được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đồng thời, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, Ngày hội cũng là cầu nối giao lưu, gặp gỡ giữa các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực

Hà Giang: tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015

Ngày hội có sự tham gia của 10 tỉnh vùng Đông Bắc: Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Trình diễn; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc; Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch; Hoạt động thể dục thể thao; Tọa đàm, hội chợ du lịch…

Tại buổi họp báo, ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần đã được Bắc Kạn hoàn tất để chào đón các đoàn về thi đấu, biểu diễn và giao lưu gặp gỡ.

Như vậy cùng với ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015 với chủ đề: “Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển” sẽ là dịp để giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Bắc Kạn đối với các tỉnh trong khu vực Đông Bắc.

Hà Giang: tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015

Hà Giang: tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX – năm 2015
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==