==HOTLINESHOW==  Hotline: 0916 172 338

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang

Nhằm tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với phát triển kinh tế của dân cư trên địa bàn, trong thời gian qua tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tập trung khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc ít người nơi đây, kết hợp và gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với phát triển kinh tế của dân cư trên địa bàn, trong thời gian qua tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành tập trung khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc ít người nơi đây, kết hợp và gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo nghiên cứu và thống kê thì hiện trên toàn tỉnh Hà Giang có gần 40 làng nghề đã được công nhận. Gần 2000 là con số những hộ dân tham gia sản xuất trong các làng nghề. Trong những năm gần dây, việc phát triển các làng nghề truyền thống nhằm phát triển kinh tế nói chung và phục vụ phát triển du lịch nói riêng đã đóng góp to lớn trong việc tạo ra công ăn việc làm và nâng cao thu nhập giúp ổn định đời sống xã hội cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang - Ảnh 1

Nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của các làng nghề truyền thống, từ năm 2016 tỉnh ủy Hà Giang đã phê duyệt đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề phục vụ du lịch trong gia đoạn 2016-2020. Từng địa phương cũng hết sức quan tâm tới công tác tuyên truyền nhằm khôi phục lại các làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một. Chính bởi sự quan tâm và sát sao trong công tác chỉ đạo mà các làng nghề của các đồng bào dân tộc ít người không ngừng được mở rộng, tạo ra hàng loạt những sản phẩm không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn có chất lượng tốt được đông đảo du khách trong nước và quốc té tin dùng.

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang - Ảnh 2

Các làng nghề truyền thống tiêu biểu có thể kể đến ở Hà Giang như: Nghề dệt vải lanh ở Quản bạn, ĐỒng Văn, Mèo Vạc, Nghề làm giấy bản của người Dao ở Bắc Quang, nghề chạm bạc của người Dao ở Xín Mần hay nghề làm khèn của người Mông ở Mèo Vạc,…Điều đặc biệt là tất cả những sản phẩm của các làng nghề này đều được làm thủ công và có sự tinh tế rất cao.

Nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng của tỉnh đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ các làng nghề nhằm giúp các làng nghề tạo ra các sản phẩm thế mạnh riêng và đặc trưng riêng nhằm phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cũng đẩy mạnh công tác quản lý các làng nghề và làng nghề truyền thống, lồng ghép các nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ và đầu tư cho các làng nghề. Nhờ đó, các làng nghề của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Hà Giang không ngừng được phát triển lớn mạnh, đa dạng các sản phẩm và mẫu mã. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm trong các làng nghề, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở dạy nghề của các huyện, thành phố phối hợp với các nghệ nhân tập trung đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề đối với người dân tại các làng nghề truyền thống của tỉnh để giữ gìn tránh tình trạng mai một nghề truyền thống.

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang - Ảnh 3

Việc phát triển các sản phẩm của làng nghề và làng nghề truyền thống phục vụ du lịch Hà Giang không những giúp ngành du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế đi đầu mà việc phát triển các làng nghề và làng nghề truyền thống còn giúp đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh khôi phục lại các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình. Nếu bạn có dịp đến với tour du lịch Hà Giang thì nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan các làng nghề truyền thống thú vị này nhé.

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang

Kết Hợp Phát Triển Du Lịch Với Làng Nghề Truyền Thống Ở Hà Giang
55 5 60 115 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==