==HOTLINESHOW==  Hotline: 0916 172 338

Ảnh Du Khách
Giải thưởng
  • Giải thưởng
  • Bằng khen sở Du lịch tặng

Kết quả tìm kiếm cho "tinh-ha-giang-nhan-bang-di-san-va-di-tich-cap-quoc-gia"

Sản phẩm
Trang:

Tin tức

  • Tỉnh Hà Giang Nhận Bằng Di Sản Và Di Tích Cấp Quốc Gia

    Ngày 22/11, tỉnh Hà Giang đã đón nhận Quyết định công nhận cấp quốc gia đối với danh thắng hang Thiên Thủy tại xã Nàn Ma  và di sản văn hóa phi vật thể Tết khu cù tê của dân tộc La Chí. Lễ đón nhận nhận quyết định trên đã được UBND tỉnh long trọng tổ chức tại trung tâm huyện Xín Mần.

    Đã xem: 1120

    Tỉnh Hà Giang Nhận Bằng Di Sản Và Di Tích Cấp Quốc Gia

Trang: 1
Kết quả liên quan :