==HOTLINESHOW==  Hotline: 0916 172 338

Ảnh Du Khách
Giải thưởng
  • Giải thưởng
  • Bằng khen sở Du lịch tặng

Kết quả tìm kiếm cho "ton-vinh-di-san-mien-da-ha-giang"

Sản phẩm
Trang:

Tin tức

  • Tôn Vinh Di Sản Miền Đá Hà Giang

    Ngày 22/11/2013, Tuần Du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang 2013 đã chính thức khai mạc tại huyện Quang Bình, Hà Giang. Thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, Hà Giang thực sự là miền đất du lịch hấp dẫn.

    Đã xem: 9398

    Tôn Vinh Di Sản Miền Đá Hà Giang

Trang: 1
Kết quả liên quan :