==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Vừa qua, UBND huyện Đồng Văn đã chính thức tiếp nhận và quản lý Di sản địa chất cấp quốc gia "đá vôi đỏ" và Di sản cấp quốc tế "ranh giới địa tầng". Đây là 2 điểm di sản địa chất nằm trong 193 điểm di sản được các nhà địa chất xác lập tại Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

 

Cả hai di sản địa chất nói trên được các nhà khoa học phát hiện ở đèo Sì Phài thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn. Di sản “ranh giới địa tầng” là điểm di sản địa chất cấp quốc tế đánh dấu sự mở đầu của một trong năm sự kiện hủy diệt hàng loạt thế giới sinh vật, một đột biến lớn trong sự phát triển của sinh giới. Còn Di sản địa chất cấp quốc gia “đá vôi đỏ” là một kiểu di sản đá vôi rất đặc biệt. 

 

Hà Giang Bàn Giao 2 Di Sản Địa Chất Cho Huyện Đồng Văn Quản Lý - Ảnh 1

 

Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang là nơi chứa đựng nổi bật các loại hình di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học. Qua điều tra, khảo sát, đánh giá, các nhà địa chất đã xác lập tại Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn có 193 điểm di sản cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp địa phương.

 

Tại buổi bàn giao, các bên đã tiến hành kiểm tra hồ sơ thiết kế được duyệt, các văn bản liên quan; kiểm tra các hệ thống hàng rào bảo vệ điểm di sản bằng cột bê tông, vị trí lắp đặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, kết quả đánh giá về chất lượng công trình đúng theo yêu cầu kỹ thuật, phạm vi xây dựng, lắp đặt đúng với hồ sơ thiết kế, số lượng đầy đủ, hình thức đảm bảo về mỹ thuật.

 

Hà Giang Bàn Giao 2 Di Sản Địa Chất Cho Huyện Đồng Văn Quản Lý - Ảnh 2

 

Trước đó trong năm 2014, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã tiến hành bàn giao nhiều di sản cho UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc quản lý. Việc bàn giao các di sản là một trong những nhiệm vụ chung trong công tác phân vùng, cắm mốc bàn giao cho cộng đồng địa phương quản lý.

 

Xem Thêm chương trình

Hà Giang Bàn Giao 2 Di Sản Địa Chất Cho Huyện Đồng Văn Quản Lý

Hà Giang Bàn Giao 2 Di Sản Địa Chất Cho Huyện Đồng Văn Quản Lý
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==